Info

Adresgegevens manege
Wij maken gebruik van de manege in Norg. Het adres van de manege is: Kerkpad 4, 9331 AC Norg

Financieel
Ieder lid betaalt jaarlijks contributie aan de vereniging en lidmaatschap aan de KNHS (ieder lid is verplicht lid van de KNHS). 

Contributie:
Leeftijd 6 t/m 12 jaar € 30,00
Leeftijd 13 t/m 17 jaar € 37,50
Leeftijd 18 jaar en ouder € 45,00

KNHS-lidmaatschap voltige-/rij-/pony-/menvereniging € 25,00.

Met ingang van 2016 is het voor iedereen met een startkaart verplichte jaarabonnement op het tijdschrift 'Paard en Sport' komen te vervallen. I.p.v. daarvan ontvangen alle leden 4x per jaar een nieuw paardensportmagazine als onderdeel van het lidmaatschap.

Een nieuw lid betaalt eenmalig entreegeld á € 12,00.

Pony-/paardrijlessen € 82,50 per kwartaal
Voltigelessen € 70,00 per kwartaal
Menlessen € 200,00 voor 20 lessen (winterseizoen) 

Voor bovenstaande kosten ontvangt u een rekening van PSV Norg. 
Voor een eventuele startpas ontvangt u rechtstreeks een rekening van de KNHS.

Meer informatie over de tarieven van de KNHS kunt u vinden op www.knhs.nl.  

Inenten paard/pony
Om deel te mogen nemen aan de lessen en activiteiten van PSV Norg dient uw paard/pony op de juiste wijze te zijn ingeënt.  

Doorgeven adreswijzigingen
Wijzigingen kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van PSV Norg, Roelie Drent, psvnorgla@hotmail.nl

Aan- en afmelden lidmaatschap
Het aan-/afmelden als lid van PSV Norg kan via Rinette Ipema per e-mail psvnorgla@hotmail.nl of schriftelijk (Hoofdweg 1a, 9333 PA Langelo).
Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar.
Wilt u het lidmaatschap opzeggen voor het komende kalenderjaar, dan moet dat gebeuren voor 1 november van het huidige kalenderjaar.

Aan- en afmelden ruiter- en menlessen
Voor het aan-/afmelden voor ruiter- of menlessen bij PSV Norg, kunt u contact opnemen met Agnes Jansen, rumika.aj@gmail.com, tel.06-13479945.
Lesgeld betaalt u per kwartaal en wordt aan het begin van het kwartaal in rekening gebracht.     
Opzeggen van de lessen minimaal één maand voor het eerstvolgende kwartaal via Agnes Jansen, rumika.aj@gmail.com, tel.06-13479945.  

Aan- en afmelden voltigelessen
Omdat we op dit moment geen instructie voor de voltige hebben, is er tijdelijk geen les. Voor het aan-/afmelden voor voltigelessen bij PSV Norg, kunt u contact opnemen met Agnes Jansen, rumika.aj@gmail.com, tel.06-13479945.

Lesgeld betaalt u per kwartaal en wordt vooraf aan het kwartaal in rekening gebracht. 

inloggen